Start

Hur tillämpas Clean Vehicle Directive för lätta lastbilar?

Publicerad 02 juni 2022
Hur tillämpas Clean Vehicle Directiv för lätta lastbilar? Är det max 50 g CO2/km till år 2025 precis som för personbilar som gäller?

Annica

Publicerad 02 juni 2022

Hej,

Tack för din fråga. Från och med 1 juni 2022 så omfattas även lätta lastbilar av lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet som är den lag som genomför Clean Vehicle Directive i svensk lagstiftning.

Av lagen framgår att samma regler gäller för alla fordon med en totalvikt av högst 5 ton.
 
Källhänvisningar
3 § lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet – definition av vad som avses med ”lätt bil” i lagen vilket är en personbil, en lätt lastbil eller en buss med en totalvikt av högst 5 ton.

Vänliga hälsningar,

Heini-Marja

Hållbarhetsspecialist

14 juni 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.