Start

Reserverad upphandling för vissa tjänster enligt bilaga 2 – vilka tjänster omfattas?

Vilka tjänster (vilka CPV-koder) går att upphandla genom att genomföra en reserverad upphandling enligt 19 kap. 25 § och 19 kap. 25a § LOU?

Tack för er hjälp!

Elina

Publicerad 09 februari 2023

Hej Elina,

Det finns två olika möjligheter att reservera deltagandet i en upphandling av vissa tjänster som omfattas av bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling (LOU). En upphandling kan reserveras till organisationer som uppfyller vissa krav enligt 19 kap. 25 § LOU och till idéburna organisationer enligt 19 kap. 25 a § LOU.

Möjligheten att reservera upphandlingar gäller inte samtliga tjänster i bilaga 2 till LOU, utan enbart för de specifika tjänster som räknas upp i respektive bestämmelse. Vilka tjänster det rör sig om skiljer sig delvis åt mellan bestämmelserna.  

Reserverad upphandling till organisationer som uppfyller vissa krav
Följande CPV-koder (tjänster) omfattas av 19 kap. 25 § LOU.
 • 79622000-0, Tillhandahållande av hemtjänstpersonal
 • 79624000-4, Förmedling av vårdpersonal
 • 79625000-1, Förmedling av läkare  
 • 85000000-9 till 85323000-9, Hälso- och sjukvård samt socialvård till Kommunal hälso- och sjukvård (observera att intervallet omfattar flera koder, samtliga koder framgår av bilaga 2)
 • 98133000-4, Tjänster tillhandahållna av sociala medlemsorganisationer
 • 75121000-0, Utbildningsadministration  
 • 75122000-7, Hälsovårdsförvaltning  
 • 80110000-8, Förskoleundervisning
 • 80300000-7, Högre utbildning  
 • 80420000-4, E-lärande  
 • 80430000-7 Vuxenundervisning på universitetsnivå
 • 80511000-9 Personalutbildning
 • 80520000-5 Utbildningslokaler/system
 • 80590000-6 Handledning
 • 92500000-6 Biblioteks-, arkiverings-, musei- och övriga kulturtjänster
 • 92600000-7 Sporttjänster
 • 98133110-8 Tjänster tillhandahållna av ungdomsorganisationer
 • 75123000-4 Fastighetsförvaltning
Reserverad upphandling till idéburna organisationer
Följande CPV-koder (tjänster) omfattas av 19 kap. 25 a § LOU.
 • 75200000-8, Samhällstjänster
 • 75231200-6, Tjänster i samband med kvarhållande i häkte och rehabilitering av brottslingar
 • 75231240-8, Skyddstillsyn
 • 79611000-0, Jobbsökningstjänster
 • 79622000-0, Tillhandahållande av hemtjänstpersonal
 • 79624000-4, Förmedling av vårdpersonal
 • 79625000-1, Förmedling av läkare
 • 85000000-9 till 85323000-9, Hälso- och sjukvård samt socialvård till Kommunal hälso- och sjukvård (observera att intervallet omfattar flera koder, samtliga koder framgår av bilaga 2)
 • 98133100-5, Samhällsförbättringar och stödtjänster till befolkningen
 • 98133000-4, Tjänster tillhandahållna av sociala medlemsorganisationer
 • 98200000-5, Konsulttjänster med avseende på lika möjligheter
 • 98500000-8, Privata hushåll med anställd personal
 • 98513000-2 till 98514000-9, Arbetskrafttjänster för hushåll till Hemtjänst (observera att intervallet omfattar flera koder, samtliga koder framgår av bilaga 2)
 • 75000000-6, Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster
 • 75121000-0, Utbildningsadministration
 • 75122000-7, Hälsovårdsförvaltning
 • 80000000-4 till 80660000-8, Undervisning och utbildning till Utbildning och simulering: elektroniska system för militärt bruk (observera att intervallet omfattar flera koder, samtliga koder framgår av bilaga 2)
Läs mer
Se samtliga CPV-koder som omfattas av bilaga 2 på vår webbplats. Läs även mer om Reserverad upphandling för vissa tjänster enligt bilaga 2 på vår webbplats.

Källhänvisningar
 • 19 kap. 25 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – reserverad upphandling till organisationer som uppfyller vissa krav
 • 19 kap. 25 a § LOU – reserverad upphandling till idéburna organisationer.
Med vänlig hälsning,

Sofia

Jurist

14 februari 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.