Start

När ska efterannonsering ske i upphandlingar där säkerhetsskyddsavtal ingår?

Publicerad 02 november 2023
Skyldigheten att efterannonsera inträder först efter att kontrakt tecknats/ramavtal ingåtts. I upphandlingar där säkerhetsskyddsavtal ska ingås kan avtalstecknande bli aktuellt ett par månader efter att avtalsspärr löpt ut. Rekommenderar ni att vänta med att efterannonsera tills avtal är undertecknande, eller rekommenderar ni att efterannonsera så fort avtalsspärren löpt ut?

Marcus

Publicerad 02 november 2023

Hej Marcus,

Precis som du skriver i din fråga ska efterannonsering som utgångspunkt ske senast 30 dagar efter det att kontrakt tecknats eller ett ramavtal har ingåtts.

Eftersom en upphandling inte anses vara avslutad förrän ett avtal är undertecknad rekommenderar vi att efterannonseringen av avtal där säkerhetsskyddsavtal ingår ska efterannonseras först efter det att säkerhetsprövningen är genomförd och avtal har tecknats. Skulle den upphandlande organisationen efterannonsera så fort avtalsspärren har löpt ut och det visar sig att avtal av någon anledning inte kommer att kunna tecknas riskerar statistiken annars att bli missvisande.

Källhänvisningar
  • 10 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – efterannons om resultatet av en direktivstyrd upphandling
  • 19 kap. 7 § LOU – efterannons om resultatet av en annonspliktig icke-direktivstyrd upphandling
  • 19 a kap. 13 § LOU – efterannons om resultatet av en direktupphandling vars värde överstiger 700 000 kronor.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

03 november 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.