Start

Hur länge ska en efterannons vara publicerad?

Publicerad 24 februari 2021
Hur länge måste en efterannons ligga ute?

Alexandra Westborg

Publicerad 24 februari 2021

Hej Alexandra,

Huvudsyftet med efterannonsering är att skapa insyn och transparens men även att kunna få bättre underlag för statistik, såsom exempelvis vad gäller antalet anbudsgivare eller kontrakterade värden. Syftet med efterannonseringen är alltså inte endast att informera om leverantörernas möjlighet att klaga på en upphandling, utan det främsta värdet för efterannonserna är att få en tillförlitlig källa att samla in statistik ifrån.

Inom upphandlingsrätten finns det ingen angiven minimitid som en efterannons ska finnas publicerad. Det innebär att den upphandlande myndigheten har fullgjort sin skyldighet att efterannonsera när myndigheten har skickat iväg efterannonsen för publicering. Någon möjlighet för myndigheten att begränsa tiden för hur länge efterannonsen ska vara publicerad och tillgänglig finns till följd av detta inte.

Läs mer
Du kan läsa mer om efterannonsering – en viktig del av upphandlingen på vår webbplats.

Källhänvisningar 
  • prop. 2018/19:142 s. 19 – 20 – behovet av upphandlingsstatistik
  • prop. 2018/19:142 s. 25 – 26 – skälen för obligatorisk efterannonsering.
Med vänlig hälsning,

Rasmus

Upphandlingsjurist

01 mars 2021 (Uppdaterat 16 juni 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.