Start

Storköksutrustning - Ugnar, spisar och stekbord

Utrustningen som används för tillagning är energikrävande och står ofta på under många timmar per dag. Sett ur ett livscykelkostnadsperspektiv så är det högst relevant att efterfråga energieffektiv utrustning och produkter av god kvalitet med lång livslängd.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Storköksutrustning - Ugnar, spisar och stekbord
Ladda nerBeskrivning
Energiprestanda kombiugnAvancerad nivåTeknisk specifikation
Isolering med dubbelglasBasnivåTeknisk specifikation
InduktionsspisBasnivåTeknisk specifikation
Stekbord - energianvändningBasnivåTeknisk specifikation
Utbildning för miljöanpassad användning av storköksutrustningBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Begränsning av biocider (antibakteriella ämnen)BasnivåTeknisk specifikation
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor