Startsida

Information om ursprung sammansatta produkter - ägg och mjölk

Information om ursprung hos mjölk och ägg kan vara upplysande för upphandlande myndigheter gällande produkten, t.ex. vilken miljö- och djurskyddslagstiftning som gällt vid produktionen.

KravID

10889:1

Nivå

Avancerad nivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

För sammansatta produkter med ett innehåll av äggråvara och/eller mjölkråvara över 20 % ska skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan om vilket land råvaran är producerad och förädlad.