Startsida

Produktionsform - ekologisk produktion

En ekologisk produktion ger möjligheter för hönsen att röra sig fritt, vilket är gynnsamt för skelett- och benstyrka och de ger även goda möjligheter för hönsen att sprätta och utföra andra naturliga beteenden. De får ekologiskt foder och djurbeläggningen är lägre vid ekologisk produktion.

KravID

10894

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

[Definiera vilka produkter som avses] ska uppfylla kriterierna enligt förordning (EG) 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.