Start

Information om ursprung sammansatta produkter - ägg och mjölk

Nivå: Avancerad nivå

Information om ursprung hos mjölk och ägg kan vara upplysande för upphandlande myndigheter gällande produkten, t.ex. vilken miljö- och djurskyddslagstiftning som gällt vid produktionen.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10889:1
Grupp:
Frigående system utomhus