Start

Mer hållbart producerad fodersoja

Nivå: Basnivå

Odling av soja kan innebära stora miljörisker på grund av en hög användning av bekämpningsmedel, jorderosion samt risk för markomvandling och avskogning i artrika skogs- och savannområden. Upphandlande organisationer kan ställa krav som ökar förutsättningarna för omställning till mer hållbar produktion av soja.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11113:1
Grupp:
Frigående system utomhus