Start

Arbetsrättsliga villkor skötsel av grönyteområden

Nivå: Basnivå

Villkoren syftar till att säkerställa att leverantören erbjuder skäliga arbetsvillkor till arbetstagarna vid utförandet av kontraktet. Villkoren ska gälla både i leverantörens egen verksamhet och hos de underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet. De arbetsrättsliga villkoren omfattar lön, semester och arbetstid (jfr 17. kap 2 – 5 §§ LOU, 16 kap. 2 – 5 §§ LUF och 14 kap. 2 – 5 §§ LUK). Villkoren har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter med utgångspunkt i Riksavtalet för Trädgårdsanläggningsbranschen mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) och Gröna arbetsgivare. Kollektivavtalets giltighetstid: 2023-05-01 till och med 2025-04-30. 

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11365:1
Grupp:
Arbetsrättsliga villkor inom specifika områden
Engelska:
Finns inte på engelska