Start

Betesdrift och utevistelse - nötkött

Nivå: Basnivå

Att hålla djur på bete är positivt för djurvälfärden och ger djuren goda möjligheter till ett naturligt beteende. En väl skött betesdrift är också ett resurssnålt och miljömässigt hållbart sätt att föda upp nötkreatur. Bete kan ske på vall på åker samt på mark som inte kan användas till annan livsmedelsproduktion. Upphandlande myndigheter som ställer krav på betesdrift bidrar även till bete som kan ha positiva effekter på den biologiska mångfalden.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10435:2
Grupp:
Nötkött