Start

Bisfenol A i plast, basnivå

Nivå: Basnivå

Bisfenol A är klassat som ett reproduktionstoxiskt ämne, alltså ett ämne som misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet vid låga koncentrationer. Bisfenol A är sedan 2017 upptaget på Reach kandidatförteckning och som CMR-ämne i förordningen om medicinteknisk utrustning.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11248
Grupp:
Generella kriterier