Start

Endotrakealtuber fria från ftalater

Nivå: Basnivå

Endotrakealtuber som produktgrupp är undantagen krav på att produkten ska vara fri från ftalater som mjukgörare. Kravet kan driva marknaden till att inte använda tillsatser med kända betänkligheter vid tillverkning och användning av offererade produkter.

Kriterieinformation

Typ:
Tilldelningskriterier
Id:
11252
Grupp:
Generella kriterier