Start

Förbrukningsartiklar fria från ftalater

Nivå: Basnivå

Hälsofarliga ftalater används som aktiva tillsatser och mjukgörare i vissa plaster. Denna grupp av mjukgörare kan undvikas genom att använda kravet, och därmed minska exponeringen för patienter och personal.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11249
Grupp:
Generella kriterier
Engelska:
Finns inte på engelska