Start

Rutiner för kvalitetsledning, kontroll och hantering av information för farliga ämnen

Nivå: Basnivå

Att ha dokumenterade rutiner och instruktioner för kvalitetssäkring av produkter och leveranser ger förutsättningar för att kunna hantera information och upprätta spårbarhet i leveranskedjan enligt bland annat de lagstadgade krav som finns för tillverkning av medicintekniska förbrukningsartiklar. Detta ger bättre förutsättningar förleverantörer att uppfylla kraven i tekniska specifikationer och för att fullgöra kontraktet.

Kriterieinformation

Typ:
Kvalificeringskrav
Id:
11258
Grupp:
Generella kriterier