Start

Beräkna samhällsekonomiska effekter

Vilken effekt ger det egentligen att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling? Med den här kalkylatorn kan du räkna på vad den samhällsekonomiska effekten kan bli när en individ får sysselsättning genom ett offentligt kontrakt.

Den samhällsekonomiska beräkningsmodellen är en kalkylator som beräknar det samhällsekonomiska värdet av att en individ lämnar arbetslöshet för sysselsättning i form av anställning, lärlingsanställning eller praktik. Modellen beräknar det samhällsekonomiska värdet under tiden för sysselsättningskravet på olika nivåer: för individ, kommun, myndigheter, arbetsgivare och samhället i stort. 

Modellen bygger på antagandet att individer som tar del av sysselsättningskravet hade fortsatt vara arbetslösa under tiden för sysselsättningskravet. Kalkylmodellen beräknar däremot inte några dynamiska eller långsiktiga effekter, så som högre sannolikhet för att individen får jobb i framtiden, möjliga positiva effekter på hälsan eller eventuella undanträngningseffekter. 

Kalkylatorn kan användas på flera sätt: 

  • Som ett verktyg för beslutfattare att avgöra möjlig effekt inför policybeslut om sysselsättningskrav i upphandling. 
  • Som ett verktyg för att bedöma lämpligheten att ställa sysselsättningskrav i en specifik upphandling.
  • Som ett dialogverktyg mellan upphandlare, leverantörer och övriga relevanta organisationer när sysselsättningskrav ska ställas i en upphandling.  
  • Som ett uppföljningsverktyg för att beräkna konsekvenser av att individer sysselsatts genom sysselsättningskrav efter avslutad anställning. 

Fyll i fälten nedan och beräkna ditt resultat 

Observera att det kan finnas andra positiva effekter i samband med att en individ får arbete så som förbättrad hälsa som inte tas hänsyn till i beräkningen. 

För mer ingående förklaring av respektive fält se metodbeskrivningen. 

OBS! Kalkylatorn beräknar för närvarande efter förutsättningarna för 2022.

Upphandlande organisation

Sysselsättningskravet

Målgrupp

Beräkningen kan också göras i Excel för ett mer detaljerat resultat.  

Beräkna samhällsekonomiska effekten i Excel (xlsm) 

Relaterad information 

Forskning 

Konkurrensverket har gett två forskare vid Institutionen för nationalekonomi och statistik, Linnéuniversitetet, i uppdrag att studera sysselsättningskrav vid offentlig upphandling.

Konkurrensverkets rapport: Metoder för att utvärdera sysselsättningskrav vid offentlig upphandling - en översikt 

Beräkningsexempel  

Nedan kan du se ett exempel på en beräkning där en nyanländ går från arbetslöshet till subventionerad anställning. I det här fallet är det en kommun som upphandlar och en individ som får sysselsättning i tolv månader. 

Frågeställningar att beakta

Nedan nämns ett antal områden som är särskilt intressanta att beakta vid tillämpning av sådana krav utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

Metodbeskrivning  

Här kan du läsa om hur den samhällsekonomiska beräkningsmodellen för sysselsättningskrav i offentlig upphandling fungerar.