Startsida

Ambassadörer för sysselsättningskrav i offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten har utsett ett antal ambassadörer för sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Ambassadörerna ska hjälpa till att utveckla och sprida kunskap om offentlig upphandling som arbetsmarknadsverktyg.

De organisationer som har utsetts till ambassadörer har erfarenhet av att använda upphandling som ett arbetsmarknadsverktyg. De jobbar aktivt med sysselsättning genom offentlig upphandling och har egna rutiner och ett strukturerat arbetssätt för detta. De kan också ha erfarenhet av reserverad upphandling för att öka sysselsättningen.

Ambassadörernas roll är att verka som förebilder och lärande exempel och sprida kunskap. De ska dela med sig av sina erfarenheter och kunna vara rådgivande i frågor om sysselsättningskrav. Genom nätverket ska de också kunna inspirera och lära av varandra för att utveckla arbetssätt och rutiner ytterligare.

Det här är våra ambassadörer

Arbetsförmedlingen

Kontakt: Örjan Ekberg

Botkyrka kommun

Kontakt: Ewa Hedman

Upphandlingssamverkan Dalarna

Kontakt: Maria Fridholm (inköp), Mari Jonsson (beslutsfattare)

Göteborgs stad

Kontakt: Sami Thuresson (arbetsmarknad), Anna Jansson (inköp)

Helsingborgs kommun

Luleå kommun

Malmö kommun

Nordanstigs kommun

Kontakt: Ingvar Berg

Stockholms stad

Kontakt: Patrik Tengberg

Sveriges Television

Kontakt: Emma Ryman

Söderhamns kommun

Trafikverket

Umeå kommun

Kontakt: Pia Wangberg

Örebrobostäder

Kontakt: Maria Nordhag