Start

Kunskapsbank sysselsättningskrav

Upphandlande organisationer som jobbar med sysselsättningsfrämjande åtgärder i samband med upphandlingen kan bidra till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Sysselsättningsfrämjande åtgärder innebär att en leverantör, i samband med att ett offentligt kontrakt utförs, erbjuder anställning, praktik- eller traineeplatser till personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. På denna sida kan du lära dig mer om sysselsättningskrav.

Ambassadörer

Upphandlingsmyndigheten har utsett ett antal ambassadörer för sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Det är offentliga organisationer från hela landet som ingår i ambassadörsnätverket med mål att utveckla och sprida kunskap om offentlig upphandling som arbetsmarknadsverktyg. 

Ambassadörer för sysselsättningskrav i offentlig upphandling

Erfarenheter från Europa

I många EU- länder har offentlig upphandling setts som ett arbetsmarknadsinstrument under en längre tid, men det är först på senare år som sådana krav och villkor har börjat tillämpas i Sverige. 

Projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling 

Upphandlingsmyndigheten bedrev mellan 2016-2019 det EU-finansierade projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling. Syftet var att få fler upphandlande myndigheter att använda sig av sysselsättningskrav i sina upphandlingar. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden, som är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap. 

Projekt sysselsättning genom offentlig upphandling