Start

Ställ hållbarhetskrav

Genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingen kan offentlig sektor bidra till att bland annat miljökvalitetsmålen nås.

Hitta hållbarhetskriterier i vår kriterietjänst

I vår kriterietjänst hittar du hållbarhetskriterier för inköp med fokus på miljömässig och social hållbarhet. Dessa kriterier kan du använda i utformningen av en upphandling.

Kriterietjänsten

Kriterierna, i form av miljökrav och sociala krav, finns för ett tiotal produktområden som omfattar 100-tals produkter. Dessa är frivilliga att använda och kraven finns i olika nivåer med tillhörande förslag på verifikat, motiv och bakgrundsinformation. 

När vi utarbetar våra hållbarhetskriterier undersöker vi om det finns några miljömärkningar eller andra märkningar som kan användas. Vi bedömer bland annat hur stor andel leverantörer som är anslutna till en viss märkning inom respektive produktområde. Vi har också ett stöd för hur märkningar kan användas.

Användning av märkning

Vi tar också hänsyn till de nationella miljömålen, andra hållbarhetsperspektiv, vilka behov upphandlande myndigheter och enheter har, konkurrensaspekter, mindre företags möjligheter att delta med mera. 

För de områden där upphandlingskriterier saknas kan den upphandlande organisationen formulera egna krav. 

Utforma egna hållbarhetskrav