Start

Förebygg korruption när upphandlingen förbereds

Här kan du läsa om hur ni som upphandlande organisation kan förebygga korruption och jäv under upphandlingens förberedelsefas.

Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt 

  • lagen om offentlig upphandling (LOU) 
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). 
Förberedelsefasen består av planering, kartläggning och analysering.
Inköpsprocessen kan delas in i tre faser (i bilden benämns de zoner): förberedelsefasen, upphandlingsfasen och realiseringsfasen. Risker för korruption kan uppstå i flera olika moment i varje fas. På denna sida fokuserar vi på korruptionsrisker i förberedelsefasen. 

Planera upphandlingen 

En viktig del av planeringen inför en upphandling är att säkerställa att det finns tillräcklig upphandlings- och beställarkompetens för att genomföra projektet, avgöra om det finns behov av att anlita extern kompetens samt bedöma och hantera risken för jäv och korruption i arbetsgruppen. En annan viktig del av planeringen är att säkerställa att ni har en realistisk tidsplan och att uppstartstiden är tillräcklig även för en ny leverantör. 

Beställare och kravställare

Beställare är en roll som innehas av den person i verksamheten som ansvarar för att identifierat behov tillgodoses. Beställaren ansvarar bland annat för att kompetens om föremålet för upphandlingen är representerad i arbetsgruppen. En person med sådan kompetens brukar kallas kravställare. Beställaren kan själv vara kravställare eller utse någon annan som tar den rollen. 

Kartlägga och analysera 

Det är viktigt att vara uppmärksam på riskerna för korruption, inte minst under behovs- och marknadsanalysen. Exempelvis kan det finnas en risk att ni formulerat era behov så att vissa leverantörer gynnas. Här är det centralt att våga ifrågasätta hur ni formulerar era behov och att ni har en öppen dialog med leverantörsmarknaden. 

Mer om att förbereda upphandlingen 

Ta del av vårt generella stöd om inköpsprocessen och vad som är bra att tänka på under upphandlingens förberedelsefas. 

Förbereda upphandlingen