Start

Möjligheten att dela upp kontrakt vid inte direktivstyrd upphandling

Är det möjligt att använda sig av uppdelade kontrakt (enligt 4 kap. 13–17 §§ LOU) vid en upphandling enligt 19 kap. LOU? Innebär skrivelsen i  19 kap.  1 § LOU “Vid upphandling enligt detta kapitel gäller även bestämmelserna i 1-3 kap., 5 kap. och 20-22 kap.” endast att myndigheten inte är skyldig att beakta möjligheten att dela upp kontraktet enligt 4 kap. 13-17 §§ LOU eller innebär det att det inte är tillåtet att dela upp kontraktet?

Frågan är uppdaterad av Upphandlingsmyndigheten den 1 februari 2022.


Olivia Åman

Publicerad 20 juni 2017

Hej Olivia,

Vid upphandling enligt 19 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU) ska mycket riktigt den upphandlande myndigheten inte tillämpa bestämmelserna om tilldelning av kontrakt i separata delar i 4 kap. 13–17 §§ LOU. Den upphandlande myndigheten är därmed inte skyldig att beakta möjligheten att dela upp kontraktet vid en upphandling enligt 19 kap. LOU.

Samtidigt kan det noteras att det inte finns något hinder mot att dela upp kontrakt i delar vid upphandlingar på det icke direktivstyrda området. En uppdelning av kontrakt vid upphandlingar främjar konkurrensen mellan leverantörer och öppnar upp marknaden för små företag.

Det kan även tilläggas att om den upphandlande myndigheten överväger att upphandla ett kontrakt i separata delar i olika upphandlingar ska bestämmelserna i kap. 5 LOU angående beräkning av värdet av en upphandling beaktas. Där framgår bland annat att en upphandling inte får delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna i LOU.

Läs mer
Se även inlägget Går det att begränsa deltagandet vid upphandling av delkontrakt (inte direktivstyrd upphandling) i vår Frågeportal.


Med vänliga hälsningar,

Gustav

21 juni 2017 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.