Start

Vilken CPV-kod gäller för upphandling av rekrytering av socialsekreterare (sociala tjänster)?

Hej

Jag ska upphandla bemanningsföretag där vi kan rekrytera socialsekreterare från. Vilken CPV kod ska jag använda mig av. Funderar om det går under kapitel 19 bilaga 2 och kan räknas som en förenklad upphandling (sociala tjänster och andra sociala tjänster).

Anita Åberg

Publicerad 26 september 2017

Hej Anita!

Upphandlingsmyndigheten ger endast generell vägledning och kan därför inte bedöma vilken CPV-kod som ska användas i en enskild upphandling.

Den upphandlande myndigheten ska sträva efter att välja den kod som bäst stämmer överens med det tänkta föremålet för upphandlingen. Även om den upphandlande myndigheten blir tvungen att använda flera olika koder så ska en enda kod väljas för upphandlingsmeddelandets titel. Om CPV-koden inte är tillräckligt exakt ska den upphandlande myndigheten hänvisa till den huvudgrupp, grupp, undergrupp eller kategori som bäst beskriver det tilltänkta föremålet för upphandlingen.

Bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller en förteckning över sociala tjänster och andra särskilda tjänster till LOU. Upphandlingar av dessa tjänster ska ske utifrån 19 kapitlet i LOU, oberoende av upphandlingens värde.

Oavsett om en upphandling ska kategoriseras som bemanningstjänster för enskilda eller socialvård och tillhörande tjänster, så omfattas den av de CPV-koder som finns angivna i bilaga 2  till LOU. Läs om upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster på vår webbplats.

Läs mer
Läs mer om CPV-koder på vår webbplats.


Med vänliga hälsningar,

Bel

Upphandlingsjurist

27 september 2017 (Uppdaterat 17 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.