Start

Kan man direktupphandla ett ramavtal?

Publicerad 11 oktober 2017
Kan man direktupphandla ett ramavtal förutsatt att värdet på en fyraårsperioden självklart understiger direktupphandlingsgränsen? Är det fortfarande ett ramavtal då?

Andreas

Publicerad 11 oktober 2017

Hej Andreas,

Ja, det är möjligt att direktupphandla ett ramavtal under förutsättning att det finns omständigheter som medger att direktupphandling är tillämpligt i den aktuella situationen, som till exempel att direktupphandlingsgränsen inte överskrids.

Avtalets karaktär ändras inte av att det tillkommer genom en direktupphandling istället för ett annonserat förfarande.

Angående frågan om gränsen mellan ramavtal och kontrakt hänvisar jag i första hand till inlägget Vad är skillnaden mellan ett ramavtal och ett kontrakt? i vår frågeportal.

Läs mer
Läs mer om vilka bestämmelser som ska tillämpas vid en direktupphandling av ett ramavtal i inlägget Gäller bestämmelserna om ramavtal även när ramavtalet ska direktupphandlas? i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning

Mattias

11 oktober 2017 (Uppdaterat 26 oktober 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.