Start

Får en leverantör lämna anbud på en direktupphandling även om man redan är en ramavtalsleverantör?

Publicerad 01 februari 2023
Hej,

Vi är upphandlade i en region där vi nu har ett ramavtal. Samma region har kommit ut med en direktupphandling som vi nu vill lämna anbud på. Kan vi lämna på denna eller måste vi gå via ett annat bolag för att lämna anbud?

Jennifer

Publicerad 01 februari 2023

Hej Jennifer,

Det finns inga bestämmelser i upphandlingslagstiftningen som reglerar vem som får lämna anbud på en direktupphandling. Det finns inte heller något krav på att konkurrensutsätta en direktupphandling vilket innebär att den upphandlande organisationen själv kan välja vilken eller vilka leverantörer som ska bjudas in att lämna anbud. Den upphandlande organisationen kan även inspireras av de mer detaljerade reglerna i lagen och exempelvis konkurrensutsätta sin direktupphandling genom en annons. Om konkurrensutsättning sker genom annonsering bör en eventuell reglering av vilka leverantörer som får lämna anbud framgå av upphandlingsdokumenten.

Framgår det ingen begränsning i upphandlingsdokumenten avseende vilka leverantörer som får lämna anbud så bör samtliga intresserade leverantörer kunna lämna anbud oavsett om man redan har ett ramavtal med den upphandlande organisationen eller inte. Detta följer av de grundläggande upphandlingsprincipen, och då främst likabehandlingsprincipen.

Läs mer
Läs mer om bestämmelserna kring direktupphandling samt vad som gäller om en leverantör som inte har bjudits in ändå lämnar anbud i inläggen Vad gäller vid direktupphandling? och Vad händer om en leverantör som inte blivit inbjuden, lämnar anbud vid en direktupphandling? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
19 a kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vad som avses med direktupphandling.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

02 februari 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.