Start

Arbetsrättsliga villkor - får vi hänvisa till utstationeringslagen?

Publicerad 22 november 2017
Hej!

Kan man hänvisa till 5 § i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare när det gäller arbets- och anställningsvillkor? Den reglerar bestämmelser i bl.a. semesterlagen, föräldraledighetslagen arbetsmiljölagen, arbetstidslagen m m. Det ser ju bra ut, men hur kan man få till reglering om löner när det inte finns minimilöner, t.ex. hos Byggnads? Hur kan jag formulera krav kring löner?

Upphandlaren

Publicerad 22 november 2017

Hej,

Om det är behövligt är det som huvudregel obligatoriskt för upphandlande myndigheter och enheter att ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i en upphandling som överstiger tröskelvärdena. Det är dock inte tillåtet att ange som villkor att en leverantör ska vara bunden av ett kollektivavtal. Villkoren ska istället vara hämtade från, och vara i nivå med, de lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal. Med tanke på detta och mot bakgrund av den grundläggande upphandlingsprincipen om öppenhet måste villkoren framgå av upphandlingsdokumenten.

Med tanke på öppenhetsprincipen ska villkoren för lön, semester och arbetstid ska anges i upphandlingsdokumenten. Det är inte tillräckligt att hänvisa till ett kollektivavtal och låta anbudsgivare själva söka upp kollektivavtalet och de villkor som avses. Med samma resonemang är det inte tillräckligt transparent att enbart hänvisa till bestämmelser i utstationeringslagen.

Vi har idag stöd som hjälp till de upphandlande myndigheter och enheter som ska ställa arbetsrättsliga villkor vid bland annat upphandlingar av städtjänster och byggentreprenader. Jag tolkar att din fråga gäller villkor inom byggområdet och därför föreslår jag att du i första hand tar del av stödet om arbetsrättsliga villkor på vår webbplats.

Läs mer
Läs även inlägget Kan man ställa generellt krav på kollektivavtal vid upphandling? i vår Frågeportal.

Charlotta

06 december 2017 (Uppdaterat 09 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.