Start

Får leverantören ångra sig och dra sig ur en upphandling?

Publicerad 06 mars 2018
Kan man neka att signera ett antaget vunnet anbud om man ser att det inte finns tid att leverera inom angiven tid? Jag menar så länge man inte undertecknat ett avtal. Kan man bli ersättnings skyldig ( mellanskillnad ) om beställaren måste välja ett högre anbud för att vi tackar nej?

Olle Skoglund

Publicerad 06 mars 2018

Hej,

Som jag förstår din fråga har ni som leverantör blivit tilldelade ett kontrakt i en offentlig upphandling men ännu inte ingått något avtal i upphandlingsrättslig mening genom undertecknande.

Anbud är civilrättsligt bindande och leverantörer är därmed bundna av sitt anbud under anbudets giltighetstid. Av lagen följer således inte någon särskild möjlighet eller skyldighet för leverantörer att dra tillbaka ett anbud vid situationen du beskriver. Det finns emellertid ingenting som hindrar leverantören från att dra tillbaka sitt anbud om denne och den upphandlande myndigheten kommer överens om det. Att dra tillbaka anbudet kan minimera risken för osäkerhet kring huruvida ett eventuellt avtal kommer att ingås i framtiden.

I de fall en leverantör som tilldelats ett kontrakt väljer att inte stå fast vid sitt anbud kan detta få vissa avtalsrättsliga konsekvenser, exempelvis genom att den upphandlande myndigheten riktar ett skadeståndsanspråk mot leverantören. Personligen har jag ingen uppfattning om hur vanligt förekommande det är att en upphandlande myndighet vidtar den typen av åtgärder. Detta är främst en avtalsrättslig fråga som inte kan besvaras mer ingående inom ramen för Upphandlingsmyndighetens Frågeportal.

Om det istället är den upphandlande myndigheten som inte längre vill ingå avtal hänvisar jag till svaret på frågan Är anbud respektive tilldelningsbeslut bindande?.

Källhänvisningar
10 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – anbudets giltighetstid.

Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

6 mars 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.