Start

Får vi förhandla ner priset så vi landar under tröskelvärdet?

Publicerad 12 april 2018
Förutsättning:
Byggentreprenad förenklat förfarande (samt utförandeentreprenad AB04).
Två anbud inkommer över tröskelvärdet.

Utvärdering: Pris

Får vi förhandla med anbudsgivarna om att sänka pris och ändra t.ex. materialval?

Jessica Källgren Gustafsson

Publicerad 12 april 2018

Hej Jessica,

I ett förenklat förfarande får den upphandlande myndigheten förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Det går att förhandla om i stort sett allt, även priset. Ytterst sätter vad som anges i upphandlingsdokumenten ramarna för vad man får förhandla om. Beroende på vad som framgår av upphandlingsdokumenten kan det finnas begränsningar i fråga om exempelvis materialval. För vägledning om vad som går att förhandla går det att titta på vad som gäller vid upphandling över tröskelvärdena, se inlägget Vad får man förhandla om enligt LOU? i vår Frågeportal.

Gällande vad som händer om anbud överskrider upphandlingsförfarandets tröskelvärde hänvisar jag till inlägget Vad händer om upphandlingen överstiger tröskelvärdet? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
19 kap. 5 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - med förenklat förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att delta, deltagande leverantörer ska lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare.

Med vänlig hälsning,

Gustav

16 april 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.