Start

Vilken lag gäller om upphandlingen är på engelska och avtalet är på svenska?

Publicerad 25 maj 2018
Hej!
Om en upphandlade enhet/myndighet gör en upphandling på engelska och skickar ut upphandlingsdokumenten på engelska måste avtalet som signeras mellan parterna vara på svenska för att svensklag ska gälla?
Om avtalet som signeras mellan parterna är på engelska, gäller då inte svensklag?

Diana Wigren

Publicerad 25 maj 2018

Hej Diana,

Vilket språk som används i en upphandling eller ett avtal saknar betydelse i fråga om vilket lands lag som ska tillämpas på avtalsförhållandet. Det är istället främst innehållet i avtalsvillkoren som styr vilken lag som ska tillämpas.

På ett avtal tillämpas i första hand det landets lag som parterna kommer överens om. I avsaknad av parternas lagval framgår tillämplig lag av lagvalsreglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I). Exempelvis ska avtal om köp av varor och tjänster vara underkastade lagen i det land där leverantören har sin vanliga vistelseort (se artikel 4.1 a-b i Rom I-förordningen).

Genomför en upphandlande myndighet en gemensam upphandling med en myndighet från en annan medlemsstat (gränsöverskridande gemensam upphandling) finns särskilda lagvalsregler, se 7 kap. 15–23 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU). Notera dock att dessa lagvalsregler inte har någon direkt inverkan på vilken lag som ska tillämpas i ett avtal mellan en upphandlande myndighet och en leverantör.

Med vänlig hälsning,

Gustav

30 maj 2018 (Uppdaterat 05 juni 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.