Start

Är det tillåtet att ställa krav på att leverantören ska utföra gratistjänster?

Publicerad 17 oktober 2018
I vår bransch förekommer det att vi ibland ska tillhandahålla gratistjänster. Det kan exempelvis handla om 15 min gratis rådgivning. I en upphandling uppskattade vi marknadsvärdet av gratistjänsterna till drygt 3% av upphandlingens värde.
Det jag funderar på är om det är lagligt att ställa denna typ av krav i en upphandling?

Joacim

Publicerad 17 oktober 2018

Hej Joacim,

En upphandlande myndighet har en förhållandevis stor frihet att utforma sin upphandling utifrån verksamhetens behov. Krav och villkor måste dock hålla sig inom de ramar som ges av de grundläggande upphandlingsprinciperna. För att avgöra om ett krav eller villkor är förenlig med de grundläggande upphandlingsprinciperna måste en bedömning göras i det enskilda fallet utifrån samtliga omständigheter.

Har en myndighet ett behov av gratis rådgivning finns det i vart fall inget uttryckligt hinder i lagen om offentlig upphandling (LOU) mot att ställa krav som tillfredsställer ett sådant behov. Naturligtvis begränsar ett sådant krav (och alla andra krav) i en upphandling potentiella leverantörers intresse av att lämna anbud. För att maximera konkurrensen i en upphandling bör därför en upphandlande myndighet inte ställa fler krav än nödvändigt.

Ett annat sätt att se på omfattningen av leverantörens uppdrag är att rådgivningen är en naturlig del av det specifika uppdraget, men för att göra det enklare vid utvärderingen av anbuden utvärderas inte samtliga delar av det totala uppdraget. En parallell kan göras till varuupphandlingar. Där är det snarare regel än undantag att varorna ska levereras fraktfritt till den upphandlande myndigheten.

Det finns ingenting som hindrar en leverantör från att höja anbudspriset med tre procent om den har gjort en uppskattning att vissa ”gratistjänster” är värda tre procent av upphandlingens värde. Är upphandlingen konkurrensutsatt bör rimligen en prisökning begränsa leverantörens möjligheter att tilldelas kontraktet.

Läs mer
Läs mer om vilka krav en upphandlande myndighet får ställa i inlägget Får man ställa krav som möjliggör enbart en leverantör? i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Gustav

18 oktober 2018 (Uppdaterat 19 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.