Start

Vad händer vid pågående uppdrag när ett upphandlat avtal tar slut?

Hej,

Vad händer i en situation där en upphandlande myndighet har upphandlat en tjänst, ex. juristtjänster, ekonomitjänster eller något liknande, och det när en ny upphandling ska göras finns ett eller flera pågående uppdrag (t.ex. en tvist mellan upphandlande myndigheten och en annan part) som den befintliga leverantören hanterar. Måste dessa lämnas över till en eventuell ny leverantör så fort det nya tilldelningsbeslutet meddelas eller kan den tidigare leverantören avsluta uppdraget (förutsatt såklart att den befintliga leverantören inte vinner den nya upphandlingen)?

Tack på förhand!

Helén

Publicerad 28 mars 2019

Hej Helén,

Det går inte att ge ett kategoriskt svar på din fråga eftersom det beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Löptiden för enskilda kontrakt respektive ramavtal
Om tjänsten är upphandlad som ett ramavtal, där det pågående uppdraget har avropats från ramavtalet och regleras i ett enskilt kontrakt, kan det enskilda kontraktets löptid gå utöver ramavtalets löptid. Det innebär att leverantören kan fullgöra sina åtaganden enligt det enskilda kontraktet även om tilldelningsbeslut meddelas för det nya ramavtalet.

Läs mer om löptiden för enskilda kontrakt i inlägget Får kontraktets löptid gå utöver ramavtalets löptid? i vår Frågeportal.

Överlämning av uppdrag till den nya leverantören
Om det pågående uppdraget regleras i ett enskilt kontrakt som löper ut, men då uppdraget inte är fullgjort, kan det innebära att uppdraget måste lämnas över till den nya leverantören. I sådana fall är det bra att tänka på är att säkerställa att det finns tillräckligt med resurser för implementeringen av den nya leverantören i organisationen. En annan sak som kan vara bra uppmärksamma är om det finns risk för problematiska ansvarsfrågor mellan den upphandlande organisationen, den gamla och den nya leverantören.

Med vänlig hälsning,

Klara

01 april 2019 (Uppdaterat 31 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.