Start

Finns det skyldighet enligt LUFS att reglera möjligheten att i vissa fall kunna säga upp avtalet?

Publicerad 10 november 2023
Hej,

I LOU finns bestämmelser i 17:17 om avslutande av kontrakt och ramavtal. Finns det motsvarande bestämmelser i LUFS?

Kalle

Publicerad 10 november 2023

Hej Kalle,

Nej, någon motsvarande bestämmelse i lagen om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) finns inte.

Bestämmelsen om avslutande av kontrakt och ramavtal enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) innebär att en upphandlande organisation i vissa fall har en skyldighet att säkerställa att ett upphandlat avtal går att säga upp. Notera att bestämmelsen i LOU innebär att den upphandlande organisationen som utgångspunkt måste reglera möjligheten att säga upp avtalet i varje enskilt fall. Bestämmelsen i sig har alltså ingen civilrättslig verkan.

Att det saknas uttryckliga regler och skyldigheter innebär dock inte ett hinder mot att en upphandlande organisation frivilligt inför liknande avtalsklausuler i andra upphandlingar, under förutsättning att klausulen är förenlig med de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Läs mer
Läs mer om skyldigheten för en upphandlande organisation att i vissa fall säkerställa att avtalet går att avsluta i förtid i inlägget I vilka situationer måste det finnas en möjlighet att säga upp ett kontrakt eller ramavtal? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
prop. 2015/16:195 s. 855 – de upphandlande organisationerna ska se till att det förs in en klausul i kontraktet med innebörden att kontraktet får avslutas i de situationer som avses i de nya upphandlingsdirektiven.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

21 november 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.