Start

Åberopa andra företags kapacitet eller konsortium

Publicerad 19 november 2019
Kan man åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla utvärderingskrav på lokalkontor i en upphandling dvs. där upphandlaren utvärderar antal lokalkontor. Anbudsgivare med fler lokalkontor tilldelas högre poäng i utvärderingen.

Eller är det bättre att lämna ett gemensamt anbud som konsortium?

Elle

Publicerad 19 november 2019

Hej Elle,

Beroende på hur kraven i en upphandling ställs och formuleras, har en leverantör rätt att använda sig av underleverantörer. Vilka underleverantörer som ska anges i anbudet avgörs i princip av vad som efterfrågas i upphandlingsdokumentet.

Det finns en rad olika kategorier av underleverantörer i upphandlingssammanhang. Läs mer om det i inlägget Vem är underleverantör? i vår Frågeportal.

Vilka regler som gäller skiljer sig åt beroende på hur leverantören samarbetar med andra och det är därför viktigt att hålla isär de olika samarbetsformerna.

Möjligheterna att åberopa andra företags kapacitet gäller enbart när en leverantör nyttjar ett annat företags kapacitet för att uppfylla ställda kvalificeringskrav. Om vi förstår din fråga korrekt är det inte frågan om ett kvalificeringskrav utan ett tilldelningskriterium. En leverantör har i regel möjlighet att anlita en underleverantör för att uppfylla ett tilldelningskriterium. Om det finns några begränsningar ska dessa framgå av upphandlingsdokumenten. Läs mer om att anlita underleverantörer för att genomföra kontrakt på vår webbplats.

För att avgöra om det är bättre för en leverantör att anlita en samarbetspartner som underleverantör eller att lämna ett gemensamt anbud som konsortium behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall, vilket innebär att vi inte kan svara på din sista fråga.

Läs mer
Läs mer om kvalificeringskrav och tilldelningskriterier på vår webbplats. Läs mer om samarbeta med underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Gustav

22 november 2019 (Uppdaterat 11 februari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.