Start

Får en upphandlande myndighet efterfråga nya priser vid avrop från ett ramavtal?

Är det rimligt att ett företag som ett har ett gällande ramavtal med en kommun ska behöva lämna pris på nästan alla jobb som ska utföras inom det upphandlade ramavtalet?

Ulf Frestadius

Publicerad 23 januari 2020

Hej Ulf,

Tilldelning av kontrakt som grundas på ett ramavtal ska alltid göras enligt de villkor som framgår av ramavtalet. Det innebär att din fråga främst är av avtalsrättslig karaktär och svaret beror på vad som framgår av ramavtalet.

Det framgår inte av din fråga om det rör sig om ett ramavtal med alla villkor fastställda eller ett ramavtal där alla villkor inte är fastställda. Nedan redogör vi för vad som gäller för båda typerna av ramavtal.

Ramavtal där alla villkor inte är fastställda
I ramavtal med flera leverantörer där inte samtliga villkor är fastställda sker tilldelning av kontrakt genom en förnyad konkurrensutsättning. En förnyad konkurrensutsättning innebär att ramavtalsleverantörerna bjuds in till att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet. Dessa villkor får, om det är nödvändigt, preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som har angetts i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet. Det kan innebära att leverantörerna inkommer med nya prisuppgifter vid varje förnyad konkurrensutsättning.

Ramavtal med alla villkor fastställda
I ett ramavtal utan förnyad konkurrensutsättning är samtliga villkor fastställda. Det innebär bland annat att priset ska vara detsamma som det pris som angavs i anbudet. Avser ramavtalet en tjänst eller en byggentreprenad där anbudsgivarna har lämnat ett timpris i anbudet är det dock vanligt att den upphandlande myndigheten efterfrågar en offert i form av uppskattad totalkostnad, fast antal timmar eller ett högsta antal timmar för varje enskilt avrop istället för att avropa på löpande räkning. Orsaken till detta är troligast för att den upphandlande myndigheten vill säkerställa att det enskilda köpet ryms inom en budget och att det finns finansiella medel att genomföra köpet. För att veta om en sådan offertförfrågan är tillåten eller inte måste en tolkning av det bakomliggande avtalet göras i varje enskilt fall. Upphandlingsmyndigheten kan därför inte bedöma om en sådan ordning är rimlig eller inte.

Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Är ni i behov av råd i det enskilda fallet rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Källhänvisningar
7 kap. 8–9 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – förnyad konkurrensutsättning.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

29 januari 2020 (Uppdaterat 14 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.