Start

Är man som ramavtalsleverantör skyldig att lämna anbud på en förnyad konkurrensutsättning?

Hej,

Jag undrar vad som gäller efter tecknande av ramavtal där det ingår många avropsberättigade parter (ett par hundra).vi som leverantör bedömer att vi kan utföra tjänst för samtliga avropsberättigade parter men det är svårt att veta exakt då vi inte vet tillräckligt om de framtida specifika kunderna eller deras objekt där våra tjänster i sådana fall skulle behövas. Vad gäller då förnyad konkurrensutsättning görs av en av dessa avropsberättigade parterna? Kan vi i detta skedet välja om vi vill lämna anbudssvar då eller kan vi avstå om vi anser att det är ett riskfyllt projekt?Om vi är skyldiga att lämna anbudssvar vad blir konsekvenserna om vi inte gör detta? Samt om vi behöver säga ja och lämna anbudssvar finns det något sätt att då motivera att vi inte kan lämna utan att åläggas ansvar?

Tack på förhand!
Mvh
Lina

Lina

Publicerad 10 mars 2020

Hej Lina,

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar endast att upphandlande myndighet vid en förnyad konkurrensutsättning ska bjuda in de leverantörer som är parter i ramavtalet till att lämna anbud.

Lagstiftningen reglerar alltså inte om man som ramavtalsleverantör är skyldig att lämna anbud eller inte vid en förnyad konkurrensutsättning. Däremot kan det finnas en sådan skyldighet i det enskilda ramavtalet. Det är möjligt för en upphandlande myndighet att ställa villkor i avtalet som innebär att de leverantörer som antas som parter i ramavtalet också är skyldiga att lämna anbud i den förnyade konkurrensutsättningen. Om den upphandlande organisationen har ställt ett sådant villkor i sitt ramavtal så kan det också vara möjligt för myndigheten att förena detta villkor med exempelvis vite, det vill säga vilka konsekvenser som blir aktuella om en leverantör bryter mot villkoret och inte lämnar något anbud vid den förnyade konkurrensutsättningen.

För att veta om ni är skyldiga att lämna anbud vid en förnyad konkurrensutsättning eller inte behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. En god idé är att ni i första hand kontrollerar innehållet i avtalet och i andra hand kontaktar den upphandlande myndigheten som genomför eller har genomfört upphandlingen och ställer er fråga till dem. Är det en pågående upphandling kan frågan ställas via frågor- och svarsfunktionen i upphandlingen.

Källhänvisning
7 kap. 9 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – förfarandet vid en förnyad konkurrensutsättning, att ramavtalsleverantörer ska inbjudas till att lämna anbud.

Med vänlig hälsning,

Alexandra

Strategisk inköpare

13 mars 2020 (Uppdaterat 14 mars 2022)

Hej!
Detta var en intressant frågeställning. Hakar på med en följdfråga.

Om en skyldighet att lämna avropssvar skrivs in i det enskilda ramavtalet, finns det då frihet i hur det kravet utformas av UM?
T ex om fallet skulle vara att ramavtalet innefattar väldigt många leverantörer, kan då krav ställas på att ramavtalsleverantörer måste lämna minst ett avropssvar under avtalsperioden eller dylikt?

Tack på förhand!

Mvh
Nils

Nils

18 november 2020

Hej Nils,

Kontrakt som tilldelas utifrån ett ramavtal ska tilldelas enligt villkoren i ramavtalet. Det är inte möjligt att lägga till eller ändra befintliga ramavtalsvillkor vid en avropsförfrågan, såvida inte ramavtalet uttryckligen ger möjlighet till det.

Som utgångspunkt har upphandlande organisationer stor frihet att utforma krav och avtalsvillkor utifrån sitt behov, så länge dessa är förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Det kan därmed vara möjligt att ställa villkor i ramavtalet som innebär att ramavtalsleverantören är skyldig att lämna anbud vid avropsförfrågan, antingen vid varje avrop, eller så som du beskriver, en gång per en viss tidsperiod eller liknande.

Med vänlig hälsning,

Alexandra

Strategisk inköpare

23 november 2020 (Uppdaterat 14 mars 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.