Start

Får staten ge en kreditgaranti till flygbolaget SAS?

Publicerad 17 mars 2020
Får staten ge en riktad kredit garanti om 1,5 mer till SAS ?

erik ahrsjö

Publicerad 17 mars 2020

Hej Erik,

Upphandlingsmyndigheten ger allmän vägledning om statsstödsfrågor till kommuner och regioner men har inget uppdrag beträffande statliga myndigheter och bolag. Vi gör inte heller några bedömningar i enskilda fall. Av den anledningen svarar vi inte direkt på din fråga, men vi bistår med generell information. Statsstöd är finansiering med offentliga medel som ger ett eller flera företag en fördel i förhållande till övriga konkurrenter. Som utgångspunkt är statsstöd otillåtet. Statliga garantier som ges med villkor som motsvarar villkoren som en privat långsiktigt vinstmaximerande ägare skulle ha kunnat erbjuda i motsvarande situation är inte ett statsstöd. Om villkoren är mer förmånliga kan det vara fråga om statsstöd.

Läs mer om gynnandekriteriet, som är ett av kriterierna som ska vara uppfyllt för att en åtgärd ska betraktas som statsstöd, på vår webbplats.

Europeiska kommissionen har i ett tidigare ärende utrett en kreditfacilitet för SAS, som Sverige, tillsammans med Danmark och Norge, beviljade SAS i december 2012. Kommissionen konstaterade i juli 2014 att kreditfaciliteten gavs enligt marknadsvillkor. Krediten utgjorde därför inte statsstöd enligt EU:s regler.

Statsstöd med anledning av det nya coronaviruset

Det finns möjligheter att få Europeiska kommissionens godkännande för statsstöd med anledning av den situation som uppstått för näringslivet till följd av COVID-19. Läs mer om statsstöd och COVID-19 på Europeiska kommissionens webbplats.

Med vänlig hälsning,

Magnus

Statsstödsexpert

18 mars 2020 (Uppdaterat 21 mars 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.