Start

Får erfarenhet av kunden beaktas i utvärderingsmodellen?

Publicerad 09 oktober 2020
Hej

Vi har en kund som "envisas" med att i sin utvärderingsmodell vid avrop av konsulter alltid ha med en rabatt om man har tidigare erfarenhet från kunden. Då pratar vi inte om något specifikt system eller metoder utan just att man har varit där tidigare.
Förvisso kan vi förstå att kunden kan ha fördelar av tidigare erfarenhet, men i vår värld låter det som ett tydligt brott mot principerna i LOU, dvs att man ska behandla leverantörerna likvärdigt då en sådan utvärderingsmodell i princip utesluter att lika duktiga eller duktigare konsulter kan erhålla tilldelning. Ett sådant krav går heller aldrig att kompensera genom ex utbildning. Vad är er syn på saken?

Mats

Publicerad 09 oktober 2020

Hej Mats,

För att avgöra om det är möjligt att utforma ett tilldelningskriterium på ett visst sätt måste en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Det är endast en domstol som kan avgöra om ett tilldelningskriterium är förenligt med bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU) eller inte. Generellt sett gäller följande.

Hur bedömer man generellt om ett kriterium kan tillämpas i utvärderingen?
Det är den upphandlande organisationen som avgör vad som ska kunna ge anbudet ett mervärde i en upphandling och hur tilldelningskriterierna ska utformas utifrån den upphandlande organisationens behov. Ett tilldelningskriterium ska dock alltid ha en koppling till det som ska anskaffas och vara förenlig med de grundläggande upphandlingsprinciperna . Av proportionalitetsprincipen följer bland annat att kriterierna ska vara rimliga i förhållande till det som upphandlas. Ett tilldelningskriterium ska alltså ha anknytning till upphandlingsföremålet och ska vara både lämpligt och nödvändigt för att utse det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet som bäst kan tillgodose myndighetens behov för just det specifika uppdrag som upphandlingen avser.

Läs mer vad som kan utgöra ett tilldelningskriterium i inlägget Vad är ”kvalitet” i utvärderingsgrunden bästa förhållande mellan pris och kvalitet? i vår Frågeportal.

Är det tillåtet att utforma ett tilldelningskriterium som ger mervärde till leverantörer som har tidigare erfarenhet av att arbeta med den upphandlande organisationen?
Det första som måste bedömas är om den tidigare erfarenheten faktiskt syftar till att utse vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Därefter måste det bedömas om tilldelningskriteriet är onödigt begränsande och om det faktiska mervärdet går att uppnå på ett mindre konkurrensbegränsande sätt.

Vi har svårt att se att ett tilldelningskriterium som innebär att en leverantör får ett mervärde endast utifrån att leverantören tidigare har utfört ett uppdrag åt myndigheten kan anses ha en koppling till upphandlingsföremålet. Det innebär att tilldelningskriteriet riskerar att strida mot proportionalitetsprincipen. En bedömning måste dock göras i den enskilda fallet. För råd i enskilda fall rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Källhänvisning
  • 16 kap. 1 § och 19 kap. 24 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – utvärderingsmodellen syftar till att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
  • 16 kap. 2 § och 19 kap. 25 § LOU – bestämmelse om tilldelningskriterier.
Med vänlig hälsning,

Alexandra

Strategisk inköpare

13 oktober 2020 (Uppdaterat 20 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.