Start

Statsstöd - Ska man ta hänsyn till framtida verksamhet?

Publicerad 18 januari 2022
En kommun ska få bidrag för sanering av mark. Marken används idag inte inom kommunens ekonomiska verksamhet men i framtiden kan bli aktuellt att marken används för industrier eller försäljning. Ska hänsyn tas till eventuell framtida verksamhet när bedömningen görs om bidraget kan utgöra statsstöd. Hur länge måste kommunen avhålla sig från ekonomisk verksamhet för att bidraget inte ska utgöra statsstöd?

Anna

Publicerad 18 januari 2022

Hej Anna,

Upphandlingsmyndigheten ger vägledning till kommuner och regioner om tillämpningen av statsstödsreglerna.

Eftersom reglerna om statligt stöd endast gäller om stödmottagaren är ett ”företag” måste stödgivaren fastställa om fastigheten ägs av ett företag såsom det definieras statsstödsrättsligt.

Som företag definieras enheter som bedriver ekonomisk verksamhet, oberoende av deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Detsamma gäller en enhet som formellt är en del av den offentliga förvaltningen. Den fråga som ska ställas är om företaget bedriver en ekonomisk verksamhet. All verksamhet som går ut på att erbjuda varor och tjänster på en marknad utgör ekonomisk verksamhet. Reglerna om statligt stöd är inte heller beroende av om enheten har upprättats i vinstsyfte. Även icke-vinstdrivande enheter kan erbjuda varor och tjänster på en marknad. En enhet som bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet är dock att betrakta som ett företag endast med avseende på den ekonomiska verksamheten.

De omständigheter som ska beaktas om statstödskriterierna är uppfyllda är de som råder då stödet beviljas. Om den som söker ett stöd vet att verksamheten kommer att användas för ekonomisk verksamhet i framtiden, måste det prövas mot det tänkta användningsområdet och tas med i bedömningen då stödet beviljas. Klassificeringen av en viss verksamhet kan dock komma att ändras över tid. Det som inte är en ekonomisk verksamhet i dag kan bli det i framtiden, och tvärtom. Om verksamheten ändras i framtiden (verksamheten övergår från icke-ekonomisk verksamhet till ekonomisk verksamhet) blir det en ny statsstödsfråga som ska beaktas av kommunen vid det tillfället.

Läs mer om Vad är statsstöd? och om företagskriteriet på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Annika G W

28 januari 2022 (Uppdaterat 02 januari 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.