Start

Förslag till bevis för hållbar produktion av kaffe/te/kakao

Publicerad 22 april 2022
Hej! Jag undrar hur ni tänkt angående förslag till bevis för miljömässigt resp. socialt hållbar produktion/odling av kaffe, te och kakao. För miljömässigt hållbar odling är Rainforest alliance eller Utz förslag till bevis, men är inte dessa märkningar främst för socialt hållbar odling? Och varför fungerar de inte som bevis för socialt hållbar odling, är de väsentligt sämre än Fairtrade? Vad är egentligen skillnaden mellan dessa märkningar?

Jenny

Publicerad 22 april 2022

Hej Jenny,

Inom produktområdet kaffe, te och kakao finns flera olika hållbarhetskriterier för både socialt och miljömässigt hållbar odling. Förslag till bevis för att kriterier uppfylls är ofta ett, eller flera certifieringsregelverk. De olika certifieringsregelverken kan delvis vara likartade, men väger ibland tyngre mot olika hållbarhetsaspekter.

Rainforest Alliance/UTZ regelverk omfattar både miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekter. Omfattande miljömässiga krav ställs till exempel på bevarande av biologisk mångfald och naturliga ekosystem samt skydd av HCV(High Conservation Value)-områden. För vårt hållbarhetskriterium Miljömässigt hållbar odling – kaffe, te och kakao, är därför Rainforest Alliance/UTZ ett förslag på bevis.

Rainforest Alliance/UTZ fungerar också som förslag på bevis för vårt hållbarhetskriterium på basnivå Socialt ansvarsfull odling - kaffe, te och kakao, som grundar sig på bland annat ILO:s kärnkonventioner.

Fair Trade är ett annat förslag på certifiering som också uppfyller kravet Socialt ansvarsfull odling - kaffe, te och kakao. I deras regelverk finns också mer långtgående krav på till exempel minimiersättning, extra prispremier för odlaren och rättvis handel. Fair Trade är därför ett förslag till bevis för vårt hållbarhetskriterium på avancerad nivå Socialt ansvarsfull odling och rättvis handel - kaffe, te och kakao.

Utöver ovan nämnda kriterier så finns också hållbarhetskriterium Ekologisk produktion och socialt ansvarsfull odling - kaffe, te och kakao. Här är till exempel KRAV ett möjligt förslag till bevis eftersom deras regelverk, förutom det EU-ekologiska regelverket också omfattar sociala hållbarhetskrav. Även Rainforest Alliance/UTZ och Fair Trade kan användas som bevis, men behöver då kombineras med en dubbelcertifiering för EU-ekologisk produktion.

De olika kriterierna kan tillämpas utifrån vilka hållbarhetsaspekter den upphandlande organisationen strategiskt vill styra mot i sin upphandling.

Hör gärna av dig igen om något är oklart.

Med vänliga hälsningar,

Charlotta

Hållbarhetsspecialist

22 april 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.