Start

Vad är skillnaden mellan direktupphandlingsgräns och tröskelvärden?

Publicerad 20 juni 2022
55 miljoner sätts som tröskelvärde för totalentreprenad bygg, över denna summa ska en upphandling genomföras. Sedan står det även 700 000 som ett tröskelvärde för bygg. Vilken summa är det som gäller för totalentreprenad el är det vid olika situationer. Om det beräknade värdet understiger 55 miljoner på en totalentreprenad så behövs ingen upphandling genomföras?

Åsa NJ

Publicerad 20 juni 2022

Hej Åsa,

Vid nästan all offentlig upphandling så har den upphandlande organisationen två olika belopp att förhålla sig till. Det första beloppet är direktupphandlingsgränsen på 700 000 kronor och det andra är tröskelvärdet, vilket för närvarande är 55 991 099 kronor för byggentreprenader. Beroende på värdet av upphandlingen så blir olika bestämmelser i lagen tillämpliga.Direktupphandling när värdet understiger direktupphandlingsgränsen
Om upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränsen, det vill säga 700 000 kronor så har den upphandlande organisationen möjlighet att genomföra en direktupphandling. Vid en direktupphandling finns inga särskilda förfaranderegler eller krav på konkurrensutsättning. En direktupphandling i sin enklaste form är att den upphandlande organisationen tar kontrakt med en leverantör och kommer överens med denne om leverans.

Läs mer om när det är möjligt att genomföra en direktupphandling och vilka regler som gäller vid direktupphandling samt hur man beräknar värdet i inläggen Vad gäller vid direktupphandling? och Hur ska värdet av en direktupphandling beräknas utifrån de nya förenklade bestämmelserna? i vår Frågeportal.

Annonspliktig nationell upphandling när värdet överstiger direktupphandlingsgränsen men understiger tröskelvärdet
Överstiger värdet direktupphandlingsgränsen men understiger tröskelvärdet så är det de nationella bestämmelserna i 19 kap. LOU som ska tillämpas vid upphandlingen. Vid sådan upphandling finns inte något särskilt upphandlingsförfarande angivet i lagen, vilket innebär att den upphandlande organisationen har möjlighet att anpassa processen utifrån den specifika upphandlingen. En viktig skillnad mellan en nationell upphandling enligt 19 kap. LOU och en direktupphandling är dock att den upphandlande organisationen ska annonsera sin upphandling. En sådan annons ska publiceras i en registrerad annonsdatabas och den upphandlande organisationen ska ge anbudssökandena och anbudsgivarna skälig tid att komma in med anbudsansökningar eller anbud.

Läs mer om hur man utformar en upphandling enligt 19 kap. LOU samt vilka bestämmelser som gäller i inlägget Val av upphandlingsförfarande vid icke-direktivstyrd upphandling? i vår Frågeportal

Direktivstyrd upphandling när värdet överstiger tröskelvärdet
När värdet av upphandlingen är lika med eller överstiger tröskelvärdet så blir resterande bestämmelser i LOU tillämpliga vid upphandlingsprocessen. Det innebär bland annat att den upphandlande organisationen ska tillämpa någon av de upphandlingsförfaranden som finns angivna i 6 kap. LOU och att annonseringen dels ska ske i en registrerad annonsdatabas, dels i Tenders Electronic Daily (TED) som är annonsdatabasen för hela EU.

Läs mer om de olika upphandlingsförfaranden som ska användas när upphandlingen överstiger tröskelvärdet på vår webbplats.

Läs mer
På vår webbplats finns information om hur man gör för att beräkna värdet på upphandlingen.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

22 juni 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.