Start

Har ni kriterier kopplade till barnkonventionen?

Hej, Mikaela Gustafsson Essén heter jag och jobbar som barnrättssamordnare på Region Kalmar län. Jag har kikat på era hållbarhetskriterier som jag förstått att vår (och säkert många andra regioners) upphandlingsenhet tycker är mycket värdefulla. Jag kan inte se att ni har några kriterier kopplade till barnkonventionen? Är det något ni planerar att införa? Finns någon speciell anledning till att ni valt att inte har kriterier utifrån barnkonventionen? Med vänlig hälsning Mikaela

Mikaela Gustafsson Essén

Publicerad 16 augusti 2022

Hej Mikaela,

Tack för din fråga om barnkonventionen! Vi har, som du skriver, inga kriterier som är kopplade direkt till barnkonventionen. Men vi har ett ständigt pågående arbete med att utveckla hållbarhetskriterierna, så det är möjligt att det kan komma i framtiden. Arbetet sker enligt myndighetens processer Produktutveckla, Förvalta och Avveckla, och vilka kriterier som utvecklas beror på våra målgruppers behov. Läs mer om Upphandlingsmyndighetens pågående kriteriearbete på vår webbplats.

I våra kontraktsvillkor för hållbara leveranskedjor ingår att leverantören ska respektera barnkonventionen. Planen är att ett uppdaterat och utvecklat stöd ska publiceras i november. Läs mer om våra kontraktsvillkor för hållbara leveranskedjor på vår webbplats.

Information som vi har för tillfället på webbplatsen
För tillfället har vi några kriterier som är kopplade till barns rättigheter. Ett exempel på var sådana kriterier förekommer är barns rätt till en giftfri förskola. Inom kategorin giftfri förskola har vi listat flera kriterier som tar sikte på textil, möbler, samt leksaker, skapandematerial och idrottsmateriel.

Vi har också en tjänst för att identifiera hållbarhetsrisker i leveranskedjor för flera olika produktområden på vår webbplats. I den tjänsten finns det information om vilka risker som barn kan utsättas för vid tillverkning av olika produkter som vi upphandlar i Sverige.

Därutöver har vi även tagit fram generell information om vikten av att ta hänsyn till barns rättigheter i upphandling, och hur det kan gå till i praktiken. Läs mer om barns rättigheter i upphandling på vår webbplats.

Hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Ellionor

Hållbarhetsspecialist

19 augusti 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.