Start

Innehåller tjänsten Hitta LOV-uppdrag alla upphandlingar enligt LOV?

Publicerad 16 februari 2023
Jag undrar om valfrihetswebben innehåller alla upphanlingar enligt LOV eller kan det vara så att en del kommuner väljer att annonsera endast på sin hemsida?

Wenche Jonsson

Publicerad 16 februari 2023

Hej Wenche,

En upphandlande myndighet som beslutar att inrätta ett valfrihetssystem ska annonsera om detta på den nationella webbplatsen som upprättats för ändamålet. Upphandlingsmyndigheten har som uppgift att utveckla och förvalta webbplatsen där samtliga valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) ska annonseras. Denna annonsplats har tidigare kallats Valfrihetswebben, men från och med den 14 december år 2022 har den nya tjänsten namnet Hitta LOV-uppdrag.

Som utgångspunkt ska alltså alla upphandlande myndigheter annonsera samtliga valfrihetssystem enligt LOV i tjänsten Hitta LOV-uppdrag. Om en upphandlande myndighet enbart väljer att annonsera på deras webbplats uppfyller de inte annonseringskravet enligt lagen. Det är upp till varje upphandlande myndighet att säkerställa att lagar och regler följs och vi kan inte garantera att alla upphandlande myndigheter gör det. Om en leverantör anser att en upphandlande myndighet brister i annonseringsskyldigheten kan den få frågan prövad av förvaltningsdomstol.

Läs mer om överprövning enligt LOV på vår webbplats.

Källhänvisningar

  • 3 kap. 1 § lag (2008:962) om valfrihetssystem – skyldighet för upphandlande myndigheter att annonsera på nationell webbplats
  • 2 § 7 punkten b Förordning (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten – Upphandlingsmyndigheten ska utveckla och förvalta en nationell databas för annonsering av valfrihetssystem
  • prop. 2008/09:29 s. 103 - en leverantör som gör gällande att den upphandlande myndigheten brutit mot någon bestämmelse i LOV har rätt att ansöka om rättelse hos allmän förvaltningsdomstol.
Med vänlig hälsning,

Joel

Jurist

20 februari 2023 (Uppdaterat 26 april 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.