Start

Är det lämpligt att använda kravID 11254 i upphandling om matförpackningar?

Publicerad 23 mars 2023
Hej!

Vi ser över vilka upphandlingskrav som kan ställas för att minimera PFAS-innehåll. Vi ser inte att några lämpliga kriterier för PFAS finns under kategorin "Förpackningar livsmedel", men däremot finns krav relaterat till halogenfria produkter under kategorin medicintekniska produkter. Är det möjligt att använda det kravet vid upphandling av livsmedelsförpackningar?

Vänliga hälsningar,
Hanna Modin
Miljö och hälsa
Östersunds kommun

Hanna Modin

Publicerad 23 mars 2023

Hej Hanna,

Tack för din fråga!

När det gäller förpackningskriterier för livsmedel så har våra hållbarhetskriterier fokus på återvinningsbarhet, ökad cirkularitet och förnybar råvara. De innehåller inte krav på miljö- och hälsoskadliga ämnen, så som PFAS, då vi inte har värderat farliga ämnen i förpackningar till livsmedel.

Du hittar mer information om PFAS i livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats. De har också besvarat en fråga just om PFAS i micropopcorn. Se även information om PFAS och livsmedelsförpackningar på Livsmedelsföretagens webbplats.

Krav på förpackningar i andra produktområden
I kriterietjänsten finns ett krav för förpackningar avseende medicintekniska förbrukningsartiklar (krav ID 11259:1), vilket är ett generellt krav på produkt- och avdelningsförpackningen. Kravet ställs bland annat för att förpackningar, avdelnings-och produktförpackningar, till offererade förbrukningsartiklar inom vård och omsorg ska vara utformade i material som minimerar miljöpåverkan.

Kravet skulle möjligen även kunna ställas på livsmedelsartiklar, i syfte att förpackningsmaterial inte ska innehålla halogenerade plaster eller PFAS. Notera dock att sådan tillämpning av kravet inte har utvärderats av Upphandlingsmyndigheten, varför vi har svårt att säga något om lämpligheten av ett sådant krav i livsmedelsupphandlingar. Det är därför viktigt att ha en dialog med leverantörerna innan kravet ställs i praktiken.

Hållbarhetskriteriet avseende förbrukningsartiklar tillverkade i halogenfri plast (kravID 11254) som du undrar över kan möjligen också användas. Inte heller detta krav har dock utvärderats av Upphandlingsmyndigheten utifrån sådan tillämpning, varför ni bör stämma av kravet mot marknaden innan det används. Notera att detta krav är formulerat som ett tilldelningskriterium, det vill säga ett krav som kan ge mervärde till leverantörer som intygar att offererade artiklar inte innehåller halogenerade plaster, och att inte fluor eller brom används för att ersätta klor. Kravet är tänkt att ställas på produkten som sådan.

Läs mer
Om ni vill ta fram egna miljökrav för ett område som Upphandlingsmyndigheten inte har några hållbarhetskriterier inom kan vi tipsa om informationen på vår webbplats om att utforma egna hållbarhetskrav. Här finns bland annat en checklista och praktiska råd som kan vara till hjälp i det arbetet.

Med vänlig hälsning,

Margareta

Hållbarhetsspecialist

29 mars 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.