Start

Måste man plocka ut lön, semester osv. från kollektivavtal och lägga i separat bilaga?

Publicerad 15 december 2023
Vi använder oss av arbetsrättsliga villkor i många av våra upphandlingar och hittar vi lämpliga på er hemsida så använder vi dem. I detta fall handlar det om restaurangbranschen och där skulle vi också vilja ställa krav på att arbetsrättsliga villkor. Måste man plocka ut lön, semester osv från kollektivavtal och lägga i separat bilaga? Borde det inte räcka med att ställa kravet att att leverantören ska uppnå nivåerna gällande semesterdagar, lön, etc i kollektiv X och/eller Y t ex?

Annica

Publicerad 15 december 2023

Hej Annica,

Tack för din fråga.

Arbetsrättsliga villkor i upphandling regleras i bland annat 17 kap. 2-5 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU). 17 kapitlet innehåller bestämmelser om fullgörande av kontrakt, dvs. vad som ska gälla under tiden ett kontrakt utförs. I 2 § anges att villkoren ska omfatta lön, semester och arbetstid. I 3 § anges att nivåerna ska motsvara de lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal eller lag.

Upphandlingsregelverket styrs även av de fem grundläggande upphandlingsprinciperna. I det här sammanhanget blir principen om öppenhet viktig. Den ger vid handen att de villkor som ska gälla under en upphandling och det efterföljande kontraktet ska anges i upphandlingsdokumenten. Att de ska anges innebär att det inte räcker att hänvisa till ett visst kollektivavtal.

Kollektivavtal är till sin karaktär slutna. De upprättas mellan arbetsmarknadens parter, vilka har en exklusiv rätt att följa upp efterlevnaden. Ibland publiceras de öppet men inte alltid.

Läs mer:
Läs mer om Hur man formulerar villkoren på vår webbplats och läs även mer i inlägget Kan man ställa generellt krav på kollektivavtal vid upphandling? i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

22 december 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.