Fragetecken_lila.jpg

Frågor och svar

Har du frågor om upphandling eller statsstöd? Välkommen att ställa din fråga i vår frågeportal.

  • Natur1.jpg

Hållbarhet

Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Att ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.

Upphandlande myndighet har stor möjlighet att ställa långtgående krav på vad som ska upphandlas - men inte från vem. Upphandlingsmyndigheten gör även bedömningen att det går att ställa krav utöver EU-harmoniserad lagstiftning.

Senast uppdaterad:

Relaterad information

Relaterade länkar

Bananerna.jpg

Hållbarhetskrav

Hitta alla krav i kriteriebiblioteket med tillhörande information eller ladda hem dem via kriterie-wizard.

Till kriteriebiblioteket 
Ladda hem krav

LilaBlomma.jpg

Miljömål och miljöaspekter

Sök via din organisations väsentliga miljöaspekter för att få information om vilka miljömål du kan påverka genom hållbar upphandling.

HjalmarGula.jpg

Arbetsrättsliga villkor

Upphandlande myndigheter och enheter är i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor. Ta del av vårt stöd på området inklusive villkor och mallar för arbete både inom och utom Sverige.

Solpaneler.jpg

Energi och klimat

Genom att ställa energikrav i upphandlingen kan upphandlande myndigheter bidra till att minska klimatutsläppen.

Sadesfaltet_orange.jpg

Upphandla livsmedel

3 miljoner måltider serveras i offentlig sektor varje dag. Vi hjälper upphandlande myndigheter, leverantörer och grossister att ställa krav, verifiera och följa upp dem.

Barn_klossar.jpg

Giftfri förskola

Genom att ställa kemikaliekrav i upphandlingen kan mängden farliga kemikalier minskas. I projektet Giftfri förskola arbetar vi fram krav inom områdena leka, äta och sova.

Fragetecken_lila.jpg

Frågor och svar

Har du frågor om upphandling eller statsstöd? Välkommen att ställa din fråga i vår frågeportal.