Start

Förpackningar livsmedel

Hållbarhetskriterier för förpackningar styr mot cirkulära lösningar inom livsmedel. Förpackningar och emballageplast är det största användningsområdet av plast, vilket utgör cirka 30 procent av plastflödet i Sverige. Livsmedelssektorn är ett inköpsområde med stora plastflöden där hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar kan göra skillnad för miljön och klimatet. Offentlig upphandling kan styra inköp mot hållbara val som kan effektivisera användningen och minska miljöpåverkan från plast.

Filtrering

Kriteriegrupp
Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Förpackningar livsmedel
Ladda nerBeskrivning
ReturlådorBasnivåTeknisk specifikationFörpackningar livsmedel
Lösningar för mer cirkulära förpackningar inom livsmedelssektornBasnivåSärskilda kontraktsvillkorFörpackningar livsmedel
Materialåtervinningsbara plastförpackningar (Design for recycling)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorFörpackningar livsmedel
Materialåtervunnen dryckesförpackning och/eller köttråg i PET-plast (r-PET)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorFörpackningar livsmedel
Plastförpackningar i förnybar råvaraAvancerad nivåTilldelningskriterierFörpackningar livsmedel
Returlådor för ökad cirkularitetAvancerad nivåTeknisk specifikationFörpackningar livsmedel
Materialåtervinningsbara plastförpackningar omfattande primärförpackning (Design for recycling)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorFörpackningar livsmedel