Start

Förpackningar inom vård och omsorg

Hållbarhetskriterier för förpackningar styr mot cirkulära lösningar för vård och omsorg. Vård och omsorg är ett inköpsområde med stora plastflöden där hållbarhetskrav i offentliga upphandlingar kan göra skillnad för miljön och klimatet. Offentlig upphandling kan styra inköp mot hållbara val som kan effektivisera användningen och minska miljöpåverkan från plast.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Förpackningar inom vård och omsorg
Ladda nerBeskrivning
Lösningar för mer cirkulära förpackningar inom vård och omsorgBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Materialåtervinningsbara plastförpackningar (Design for recycling)BasnivåTeknisk specifikation
Förpackningar av materialåtervunnen plastAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor