Start

Finns det en tidsfrist för hur länge man kan vänta med att fatta tilldelningsbeslut?

Publicerad 12 april 2019
Finns det någon tidsfrist att hålla sig till mellan det att anbudstiden gått ut och när man bör fatta beslut om tilldelning?

Linnéa

Publicerad 12 april 2019

Hej Linnéa,

Det finns ingen särskilt angiven tidsfrist för hur länge en upphandlande myndighet eller enhet får vänta med att fatta tilldelningsbeslut. Tiden för utvärdering kan säkerligen också variera stort från fall till fall när en upphandling genomförs. Saker som kan påverka är bland annat antalet leverantörer som deltar och omfattningen av materialet i det enskilda fallet.

Det framgår dock av lagen om offentlig upphandling (LOU) att en upphandlande myndighet snarast möjligt skriftligen ska underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal eller beslut om att upphandlingen avbryts.

Som ett tillägg kan också nämnas att vissa upphandlande myndigheter också omfattas av förvaltningslagen, vilken anger att ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Lagen anger dock inte inom vilka tidsrymder beslut måste meddelas utan bestämmelsen avser snarare en målriktning än en konkret tidsfrist för handläggning av ärenden.

Läs mer
Läs om skillnaden mellan att fatta tilldelningsbeslut och att underrätta om tilldelningsbeslut i inlägget Skillnaden mellan tilldelningsbeslut och underrättelse om tilldelningsbeslut i vår Frågeportal. Se även en närliggande frågeställning i inlägget Hur lång tid efter tilldelningsbeslut kan avtal ingås? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 12 kap. 12 § respektive 19 kap. 29 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelserna om underrättelse om tilldelningsbeslut vid upphandling ovan respektive under tröskelvärdena
  • 9 § förvaltningslag (2017:900) - ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.
Med vänliga hälsningar,

Klara

15 april 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.