Start

Kommer Upphandlingsmyndigheten ta fram arbetsrättsliga villkor för byggentreprenader?

Publicerad 26 februari 2020
Hej,

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram arbetsrättsliga villkor inom ett antal områden (där det redan skett samråd med arbetsmarknadens parter).

Jag undrar hur det ser ut för byggentreprenader? Kommer det att även i detta område att tas fram arbetsrättsliga villkor så att den upphandlade myndigheten inte på egen hand behöver fastställa vilka nivåer om lön, semester och arbetstid som ska tillämpas?


Linnea Almroth

Publicerad 26 februari 2020

Hej,

Stockholm, Göteborg och Malmö (Städerna) tog innan den nya lagstiftningen kom på plats fram arbetsrättsliga villkor för några yrkesgrupper inom byggentreprenader i samråd med relevanta arbetsmarknadsparter. Dessa villkor har dock löpt ut och är därför inte längre aktuella.

Efter att deras arbete var klart övertog Upphandlingsmyndigheten ansvaret att förvalta villkoren. Vi har sedan dess fastställt villkor
 för målare som finns i vår kriteriedatabas
. Dessutom har vi genomfört riskbedömningar för byggnadsplåtslagare och ventilationsarbetare. Dessa har däremot på en nationell nivå bedömts som låg risk för oskäliga arbetsvillkor och vi har av den anledningen inte fastställt några villkor. När dessa yrken bedömdes kom det fram att snöskottare
 på tak
(vilket är en arbetsuppgift som byggnadsplåtslagare är den yrkesgruppen som enligt kollektivavtalet har en möjlighet att röja snö från taken) bedömdes som en yrkesgrupp där det förekommer risker för oskäliga arbetsvillkor. Så i och med det tog vi även fram villkor för dessa.

Gällande de andra yrkesgrupper som omfattas av Städernas villkor pågår fortfarande arbete med att genomföra riskbedömningar. Vi har ambitionen att fastställa villkor när vi bedömer att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor på en nationell nivå. När Upphandlingsmyndigheten fastställer arbetsrättsliga villkor publiceras dessa i vår kriteriedatabas.

Med vänlig hälsning

Lena

26 februari 2020 (Uppdaterat 26 juli 2021)

Det finns ju flera yrkesgrupper inom bygg, t.ex. snickare, plåtslagare, murare, golvläggare, ställningsbyggare m.fl där risk finns för oskäliga arbetsvillkor. Har ni på Upphandlingsmyndigheten några planer på att ta fram arbetsrättsliga villkor för Byggavtalet respektive Väg- och banavtalet ?

Marianne Hammarström

18 februari 2021

Hej,

Vi har publicerat reviderade bilagor med arbetsrättsliga villkor för städtjänster, skogsvårdare, tvätteriarbetare, snöskottare, godsförare, flyttjänster, måleriarbeten och vid skötsel av grönytområden. Villkoren omfattar lön, semester och arbetstid och har identifierats i samråd med arbetsmarknadens parter med utgångspunkt i de nya kollektivavtalen.

Läs mer om de reviderade arbetsrättsliga villkoren samt de reviderade arbetsrättsliga villkoren för måleriarbeten på vår webbplats.

Det finns i dagsläget inga planer på att vi ska ta fram nya villkor inom andra områden. Däremot har vi publicerat ett lärande exempel från Trafikverket och Förvaltning för utbyggd tunnelbana (inom Region Stockholm) på vår webbplats. De har gemensamt tagit fram villkorsbilagor för lön, semester och arbetstid inom anläggning och bygg. Bilagorna är utformade enligt våra mallar är baserade på Väg & Banavtalet samt Byggavtalet.

Hälsningar,

Lisa

Upphandlingsjurist

18 februari 2021 (Uppdaterat 14 augusti 2021)

Hej!
Arbeten som görs under Byggavtalet respektive Väg&Banavtalet är enligt min bedömning de områden som borde vara allra mest prioriterade för att ställa arbetsrättsliga villkor - de har sammanvägt en mycket stor volym kombinerat med stor risk för brister i villkoren. Riskerna och volymerna inom dessa avtal bedöms mycket större än tex Måleriavtalet där villkor finns framme.
Kan ni gärna motivera ytterligare varför ni valt att inte ta fram villkor för just dessa områden?
Min erfarenhet är krav på arbetsrättsliga villkor ställs i större omfattning om "färdiga" krav finns att tillgå. 

Rickard

10 augusti 2021

Hej Rickard,

Jag instämmer i din bedömning att arbeten som utförs inom bygg och anläggning bör vara prioriterat med anledning av att det både medför stora volymer och höga risker. Jag tror också precis som du att villkoren ställs i högre utsträckning om det finns färdigformulerade villkor att använda.

Upphandlingsmyndigheten har tidigare påbörjat ett arbete att ta fram arbetsrättsliga villkor inom bygg och anläggning som tyvärr inte har kunnat färdigställas. I dagsläget finns det inget pågående arbete, men det är en viktig fråga som vi tar med oss till vår kommande verksamhetsplanering. Dessutom har myndigheten fått flera regeringsuppdrag som kopplar till byggområdet vilket gör att vi kommer att fokusera mer på det framöver.

Med vänlig hälsning

Lisa

Upphandlingsjurist

20 augusti 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.