Start

Måste vi kolla om det har kommit in en överprövning under semestern eller kan vi vänta tills efter?

Publicerad 23 april 2020
Hej,

Jag planerar att gå ut med en upphandling och spärrtiden hamnar under semesterperioden. Måste jag kontroller om tilldelningen blivit över prövad dagen efter spärrtiden gått ut eller kan man avvakta med det tills semesterperioden är avslutad? Det är inget ramavtal som ska upphandlas utan en byggentreprenad.

Emilie Andersson

Publicerad 23 april 2020

Hej Emilie,

Vi tolkar det som att ni kommer att meddela ett tilldelningsbeslut och att avtalsspärren då kommer att löpa ut under semesterperioden. Frågan är alltså om det finns någon skyldighet för er som upphandlande myndighet att kontrollera om det har inkommit någon överprövning direkt efter det att avtalsspärren har löpt ut eller om detta kan vänta till dess att semesterperioden är slut. Återkom gärna med ett förtydligande om det är så att vi har missuppfattat din fråga.

När en förvaltningsrätt får in en ansökan om överprövning skickas ansökan vidare till den upphandlande myndigheten tillsammans med ett föreläggande om att myndigheten ska lämna ett yttrande inom en viss angiven tid. Om myndigheten inte svarar inom den angivna tidsfristen kan målet komma att avgöras utifrån de handlingar som skickades med i leverantörens ansökan om överprövning.

Det finns alltså ingen skyldighet att kontrollera om det har kommit in en överprövning efter en avtalsspärr men det kan däremot vara lämpligt, eftersom den upphandlande myndigheten annars kan komma att missa sin möjlighet att medge eller bestrida yrkandena i målet. Detta gäller oavsett om det är ett ramavtal eller en byggentreprenad som upphandlas.

Måste vi skriva avtal direkt efter avtalsspärren har löpt ut?
När en avtalsspärr har löpt ut så är det inte längre möjligt att överpröva upphandlingen oavsett om något avtal har ingåtts eller inte. Det innebär att den upphandlande myndigheten kan vänta med att ingå avtal till dess att semesterperioden är över utan att det öppnar upp för någon ytterligare möjlighet att överpröva upphandlingen.

Det kan dock ur ett avtals- och affärsmässigt perspektiv vara lämpligt att på ett tidigt stadie säkerställa att avtalet blir civilrättsligt bindande för båda parter. Detta gäller inte minst om den planerade avtalsstarten infaller direkt eller strax efter det att semesterperioden är slut.

Läs mer
Läs gärna mer om överprövning på vår webbplats.

Källhänvisning
10 § Förvaltningsprocesslag (1971:291) (FPL) – om en part inte svarar inom den tid som är angiven i föreläggandet kan målet ändå komma att avgöras.

Med vänlig hälsning,

Josefine

Jurist

29 april 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.