Start

Var finns standardformulären som ska användas vid offentlig upphandling över tröskelvärdet?

Publicerad 03 juni 2020
För annonsering av projekttävlingar finns ett särskilt standardformulär som ska använda vid annonsering över tröskelvärdena. Var finns det formuläret?

Petra Jablonski

Publicerad 03 juni 2020

Hej Petra,

Sedan den 25 oktober 2023 är EU:s nya standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar, eForms, obligatoriskt att använda vid annonsering över tröskelvärdena och som ska skickas till Europeiska unionens publikationsbyrå Tenders Electronic Daily (TED) för publicering. Standardformulären framgår av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1780.

Genomförandeförordningen om eForms är indelad i sex standardformulär, som i sin tur omfattar flera typer av meddelanden:
  1. Planering
  2. Konkurrensutsättning
  3. Frivillig förhandsinsyn
  4. Resultat
  5. Ändring av kontrakt och ramavtal
  6. Ändring av meddelande
Vilka uppgifter som är obligatoriska, respektive valfria, att ange i olika typer av annonser framgår av tabell 1 och 2 i genomförandeförordningen. Av tabell 1 framgår att annonser om projekttävlingar som upphandlas enligt LOU-direktivet ska innehålla de fält som anges i tabell 2, kolumn 23.

Läs mer
Läs mer om att annonsera på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1780 (eForms) – EU:s nya standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar (konsoliderad version)
  • 5 § upphandlingsförordningen (2016:1162) – en annons eller ett meddelande som ska skickas till TED ska utformas enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1780.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

04 juni 2020 (Uppdaterat 03 januari 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.