Start

Var finns standardformulären som ska användas vid offentlig upphandling över tröskelvärdet?

Publicerad 03 juni 2020
För annonsering av projekttävlingar finns ett särskilt standardformulär som ska använda vid annonsering över tröskelvärdena. Var finns det formuläret?

petra jablonski

Publicerad 03 juni 2020

Hej Petra,

Det standardformulär som ska användas för annonsering av en projekttävling över tröskelvärdet finns publicerad på SIMAP:s webbplats. Där hittar du samtliga standardformulär för offentlig upphandling. Notera att de standardformulär som finns publicerade i pdf-format enbart är för referensändamål och att Tenders Electronic Daily (TED) endast tar emot elektroniska filer i TED:s officiella xml-format.

Läs mer
Läs mer om bestämmelserna avseende annonsering av projekttävlingar i inlägget Upphandling i form av en projekttävling se särskilt följdfrågan och svaret som publicerades den 8 februari 2017.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

04 juni 2020 (Uppdaterat 09 juni 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.